Maciej Świeży

Autor „Psychologii dla coachów”, jeden z prowadzących w akredytowanym przez ICF programie pod tym samym tytułem.

Z wykształcenia psycholog, obronił na UJ doktorat poświęcony uczeniu się złożonych umiejętności i przewidywaniu skuteczności działania. Ukończył kompleksowe kursy trenerskie i coachingowe, dysponuje certyfikatem ICF na poziomie PCC. Jest członkiem International Association of Facilitators.

Jako coach, pracuje zwykle z kadrą menedżerską średniego lub wyższego szczebla. Pomaga swoim klientom w bardziej świadomym, refleksyjnym traktowaniu własnej roli i systematycznym wprowadzaniu zmian w sposobie budowania relacji z współpracownikami. Prowadzi projekty coachingowe i facylitacyjne dla zespołów.

Pracuje w Polsce i za granicą, kształcąc coachów w ramach opracowanego przez Erickson  Coaching International kursu „The Art and Science of Coaching”. Jest Dyrektorem Programowym Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Beata Świeży

Współautorka programu „Psychologia dla coachów”, redaktor naukowa książki pod tym samym tytułem.

Doktor psychologii, certyfikowany coach PCC. Od kilku lat prowadzi własną praktykę coachingową, koncentrując się na rozwoju osobistym w pracy z klientami indywidualnymi.  Prowadzi kurs umiejętności coachingowych w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Wspiera mentorsko coachów przystępujących do certyfikacji w ścieżce ACTP oraz portfolio.

Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych skoncentrowanych wokół stosowanych aspektów psychologii osobowości, motywacji i procesów poznawczych. Jej głównym obszarem specjalizacji szkoleniowej jest rozwój kompetencji osobistych i zarządzanie karierą.

Tadeusz Reimus

Absolwent psychologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendysta Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia). Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W pracy klinicznej od 2004 r. związany ze Szpitalem im. Dr. J. Babińskiego w Kobierzynie, gdzie jest w trakcie psychoterapeutycznego szkolenia certyfikacyjnego; prowadzi regularną praktykę psychoterapeutyczną i coachingową w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie. Change Manager w Capgemini. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i integratywnym.

Posiada akredytację Professional Certified Coach (PCC) wydaną przez International Coach Federation (ICF). Ukończył akredytowaną przez ICF Szkołę Coachów The Art And Science of Coaching; Certyfikowany coach psychodynamiczno-systemowy P.R.O. (Person-Role-Organization).