Psychologia dla Coachów to kurs służący budowaniu powiązań między rzetelną wiedzą psychologiczną i praktyką coachingową. Uczestniczący w nim coachowie uporządkują i zweryfikują założenia, na których opierają się w codziennej pracy z klientami. Pozwoli im to na:

  • krytyczną ocenę obecnych na rynku modeli i narzędzi  coachingowych;
  • uniknięcie błędów wynikających z popularnych, lecz nieprawdziwych przekonań na temat rozwoju;
  • większą elastyczność w doborze i samodzielnej modyfikacji strategii pracy z klientami;
  • większą trafność w ocenie sytuacji psychologicznej klienta i decyzji o podjęciu lub rezygnacji z coachingu.

Program Psychologia dla Coachów posiada akredytację International Coach Federation i jest programem typu CCE – Continuing Coach Education. Udział w kursie pozwala na uzyskanie 45 punktów CCE (26 – Core Competencies oraz 19 – Resource Development) dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC i MCC.

Zapisy na kurs „Psychologia dla Coachów” prowadzone są we Wszechnicy UJ.  (>>)